We hebben onze (leverings)voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 13-01-2014 onder dossier nummer: 171 632 66.

Onderaan deze pagina kunt u een copie van onze leveringsvoorwaarden downloaden.
Uiteraard kunnen wij u deze op verzoek ook kostenloos per post toezenden.

Leveringsvoorwaarden Snijders Flexibele Verpakkingen